Facebook

Bli medlem

Det är enkelt att bli medlem i klubben.

1. Skicka ett mail till info@hellastk.se och ange namn, adress, fullständigt personnummer (ååååmmdd-xxxx), mobil och/eller hemtelefon samt epostadress.

2. Betala in medlemsavgiften till vårt pg-nummer 55 93 10-8. Ange ditt fullständiga namn och personnummer i fältet för meddelande. Seniorer betalar 300 kronor/år, juniorer och pensionärer 150 kronor/år. OBS – avgifterna gäller 2018.
2019 höjs medlemsavgiften till 400 kr för seniorer, 250 kr för juniorer 0-18 år samt ålderspensionärer 65 år och äldre (beslutat av årsmötet 2018-03-25).

Medlemsskapet gäller per kalenderår. Nytt medlemsskap som löses i december gäller dock även för året därefter.

Som medlem i Hellas TK har du förmånen att få rabatter på banhyra på strötid, möjlighet att delta i vårt herr- respektive damgruppspel (det är viss kö för att få plats), våra interna tävlingar samt representera klubben i seriespel och externa tävlingar.

 

Comments are closed.