Facebook

Styrelse

Styrelse Hellas TK (vald 2017-03-28)
Anders Öster Ordförande styrelsen@hellastk.se
Tomas Widegren Kassör, Vice Ordf.  
Curt Orbert Sekreterare
Adam Herlitz Ledamot
Jonas Silberstein Ledamot
Karolina Hulterström Ledamot
Anders Håkansson Ledamot
David Shutrick 1:a suppleant
Håkan Johansson 2:a suppleant
Per Sahleström Revisor
Lars Westin Revisor
Peter Chowra Revisorssuppleant
Tobias Wijk Revisorssuppleant
Valberedning (vald 2017-03-28)
Katarina Nolkrantz Frydman Sammankallande
Jan Edberg
Lars Höglund
Styrelse Hellas Tennis AB  (HTAB)
(from april 2016)
Tomas Widegren Ordförande  styrelsen@hellastk.se
Anders Öster Ledamot
Dan Anders Carrigan Ledamot
 
 VD HTAB
 Kurt Nyström  VD  kurt.nystrom@mbox302.swipnet.se

 

Comments are closed.