Facebook

Styrelse

Styrelse Hellas TK (vald 2021-04-12)
Anders Öster Ordförande styrelsen@hellastk.se (når samtliga ledamöter)
Adam Herlitz Vice ordförande
Tommy Lindström Sekreterare
Stefan Grahn Kassör
Agneta Wadenholm Ledamot
Johan Eiritz 1:a suppleant
Jonas Silberstein 2:a suppleant
Per Sahleström Revisor
Lars Westin Revisor
Lars Holsteinson Revisorssuppleant
Tobias Wijk Revisorssuppleant
Valberedning (vald 2021-04-12)
Victor Nyström Sammankallande  valberedningen@hellastk.se (når samtliga ledamöter)
Jenni Karlsson
Mikael Lundh
Styrelse Hellas Tennis AB  (HTAB)
(sedan maj 2019)
Fredrik Lindgren Ordförande
Fredrik Carlsson Ledamot
Dan Anders Carrigan Ledamot
 
 VD HTAB
 Anders Öster  VD  anders.oster67@gmail.com

 

Comments are closed.