Facebook

Ordföranden har ordet – december 2015

2015 var en milstolpe i klubbens historia. Med anläggandet av fyra nya grusbanor på Hellasgården har klubben fått en tennisanläggning på grus i toppklass. Förhoppningen är att också 2016 blir ett år som går i moderniseringens tecken.

Det blir med största sannolikhet början till slutet för våra kära tennistält som har tjänat klubben så väl men nu lever på lånad tid. Tur är väl då att Stockholms Stadsbyggnadskontor har beslutat att det i maj ska hållas ett s.k. plansamråd med sakägare, remissinstanser och andra intressenter. Då kommer ett första planförslag presenteras för Skanstull, del av Södermalm 5:2 som planområdet heter, där Eriksdal ingår och som förhoppningsvis innehåller en ny tennishall för Hellas.

Under 2015 har ett vi haft ett antal möten med stadens tjänstemän. Från början såg det ganska mörkt ut men under hösten fick vi positiva signaler. Nu i januari ska vi träffas igen och då ska staden redogöra för vilka förutsättningar som kommer att gälla för byggandet av ny tennishall. Under 2016 kommer vi här på hemsidan löpande informera om vad som händer i frågan.

Jag vill också påminna om att mejla till styrelsen om ni har förslag, synpunkter eller annat ni som medlemmar vill att vi ska ta upp för att göra klubben ännu bättre.

Jag vill också tacka alla som på olika vis har bidragit under året till att göra Hellas till ”Stockholms skönaste tennisklubb” – ingen nämnd, ingen glömd.

Jag och styrelsen önskar alla medlemmar en God Jul och Gott Nytt År

/Anders

Comments are closed.