Facebook

Ordföranden har ordet; juli 2020

Corona till trots har sommaren börjat strålande för Hellas Tennis!

 

Äntligen har vi fått besked om både ett beslut om markanvisning från exploateringsnämnden samt att stadsbyggnadsnämnden beslutat om start-pm för att påbörja detaljplanearbete för en permanent tennishall på platsen där tälten ligger idag. Mycket glädjande för Hellas och tennisen på Södermalm i stort!

Det här innebär att projektet nu har startat på riktigt (efter 40 års drömmar 😊 ). Ett första uppstartsmöte kommer att hållas i början av augusti och planarbetet är beräknat att vara klart i slutet av året med ett avslutande samråd.

 

Ytterligare en positiv effekt av Corona är att tennisen verkar ha fått ett enormt uppsving. Vi har aldrig haft sådan hög beläggning på våra banor som i det andra kvartalet. Och på Hellasgården har beläggningen varit nära 100% i juni – varje dag! Det här är förstås mycket positivt för vår ekonomi då vi nu går in i starten av vårt hallprojekt och då inledningsvis detaljplanearbetet som helt bekostas av Hellas.

 

Zeta Hellas Open har just avslutats och bara växer i storlek. Trots att vi fick ställa in elitklasserna, som ingår i sommartouren, har deltagarantalet i juniorklasserna i år växt med mer än 100 procent mot föregående år. Och de sportsliga framgångarna har inte låtit vänta på sig för Hellas TK. I 12-årsklasserna vann Fabian Engkvist och Othilia Tobieson sina klasser. I Pojkar 14 nådde både Ivan Högström och Simon Öster semifinal.

Även i veteranklasserna ökade deltagarantalet, med många Hellasspelare i startfältet. Den som lyckades bäst var Peter Hjalting, med en finalplats i Herrar 45.

 

På Eriksdal är det nu sommarstängt och vi öppnar igen måndagen den 10 augusti för spel.

Jag hoppas alla får en riktigt skön sommar med mycket tennis!

 

Vi ses på banan

/Anders Öster

Comments are closed.