Facebook

Kommittéer

Tennisklubben valde vid sitt årsmöte 2012 en delvis ny och något mindre styrelse. Detta är en del av de organisatoriska förändringar som klubben planerar att genomföra för att bättre fördela arbetsbördan och få fler medlemmar att engagera sig i föreningen.
I ett första steg har vi tillsatt tre kommittéer (junior-, marknadsförings- och tävlingskommittéerna) som presenteras nedan. Kommittéerna är tänkt att vara grupper av medlemmar som kan sammankallas när ideella insatser av olika slag behövs. Om du vill ställa upp och delta i en kommitté skickar du ett mail till den person som står som sammankallande. Alla typer av inspel om hur vi tillsammans kan utveckla vår klubb välkomnas! Vi ser fram emot att få höra från dig.

Juniorkommittén

Sammankallande: Adam Herlitz, juniorkommitten@hellastk.se

Arbetsuppgifter: Juniorkommittén ska vara en kontaktyta både för klubbens tränare och juniorföräldrar. Kommittén ska kunna vara behjälplig vid interna och externa juniorarrangemang och kunna rådfrågas vid alla andra typer av frågor som rör vår juniorträning.
Sökes: Tennisföräldrar med vilja att hjälpa till vid aktiviteter och medlemmar med tankar om hur vi kan fortsätta att utveckla klubbens juniorträning

Tävlingskommittén

Sammankallande: Victor Nyström, medlemstavling@hellastk.se

Arbetsuppgifter: Tävlingskommittén kommer ansvara för klubbens interna tävlingar samt gruppspel och seriespel. De externa tävlingarna sköts tillsammans med tränarstaben.
Sökes: Medlemmar som är sugna på att hjälpa till med planering och genomförande av klubbtävlingar, samt liknande aktiviteter. Även engagemang i grupp- eller seriespelen är mycket välkommet.

Comments are closed.