Facebook

Styrelse

Styrelse Hellas TK (vald på årsmötet 2024)
Anders Öster Ordförande styrelsen@hellastk.se (når samtliga ledamöter)
Adam Herlitz Vice ordförande
Arya Yazdani Sekreterare
Åse Botha Kassör
Birgitta Wahlberg Ledamot
Stefan Grahn Suppleant
Victor Meyer Suppleant
Lars Westin Revisor
Maria Falk Revisor
Tobias Wijk Revisorssuppleant
Per Sahleström Revisorssuppleant
Valberedning (vald på årsmötet 2024)
Victor Nyström Sammankallande  valberedningen@hellastk.se (når samtliga ledamöter)
Jenni Karlsson
Dan Andersson
Styrelse Hellas Tennis AB  (HTAB)

Tomas Widegren Ordförande
Fredrik Carlsson Ledamot
Dan Anders Carrigan Ledamot
Fredrik Lindgren Ledamot
 
 VD HTAB
 Anders Öster  VD  anders.oster67@gmail.com

 

Comments are closed.