Facebook

Kurres Kanna: Lottning och spelschema

Lottning och spelschema till Kurres Kanna 2017 är nu klart, klicka på länkarna nedan!

Lottning

Spelschema

Regler

Status kring hallprojektet

Nyhall

Mot bakgrund av artikeln i det senaste numret av Hellasbladet om våra tennistält, vill jag och styrelsen komma med ett förtydligande om status kring bygglovet men också passa på att redogöra för var vi står i processen med ny hall.

Den 27 oktober förra året gick remissperioden ut gällande programsamråd för Södra Skanstull, i vilket ny tennishall för Hellas ingår. Efter remissperiodens utgång begärde klubben, på Tomas Widegrens initiativ, ut samtliga inkomna yttranden och förslag. Det visade sig att det i princip inte fanns några yttranden som opponerade sig mot den förslagna tennishallen, vilket vi förstås har påtalat för Stadsbyggnadskontoret (SBK).
I slutet av 2016 tar jag ny kontakt med SBK för att höra hur det går med det som har indikerats i tidigare möten; nämligen att planprocessen för just tennishallen skulle kunna brytas ut från stora detaljplanen för hela Södra Skanstull och jag föreslår att en tid bokas för möte direkt efter årsskiftet. Efter jul- och nyårshelgerna får jag svar från ansvarig projektledare på planavdelningen att “vi är mitt uppe i arbetet att sammanställa samrådet och förmodligen är det inte fruktbart att träffas förrän i februari då det är ganska mycket arbete som vi har med sammanställning och fundering på hur vi går vidare”.
Mot slutet av februari gör jag en ny påstötning och får till svar:
-Vi har ett stort arbete med att sammanställa samrådet och svara på de inkomna synpunkterna och beräknar att vi kommer hålla på med det de närmaste månaderna.
Och så här fortsätter det resten av vintern i ett antal mejl och telefonsamtal men med den skillnaden att klubben nu höjer tonläget i konversationen. Och plötsligt, framåt våren, kommer projektledaren på Planavdelningen med följande besked:

 

-Jag har försökt få tag på en bygglovshandläggare vid två tillfällen. Utan medverkande bygglovshandläggare ser jag att vi inte kan svara på era frågor på ett relevant sätt. I förra veckan bad jag min chef om hjälp och jag ska se om det hänt något på den nivån. Återkommer!

Och i skrivande stund har dom ännu inte lyckats med att få tag i en bygglovshandläggare. Planavdelningen har intygat att dom har meddelat Bygglovsavdelningen att tennishallen är ett prioriterat projekt men plan har inget inflytande över Bygglovsavdelningens prioriteringar. Efter ett antal mejl och telefonsamtal de senaste månaderna med olika personer på SBK har vi inte fått svar på frågan: “När kan vi mötas för att bestämma nästa steg i processen mot att ansöka om ett bygglov?”
Jag kommer nu att mejla och ringa till de högsta cheferna på SBK för avdelningarna plan. bygglov samt verksamhet för att kräva besked. Deras svar får också avgöra om det är lönt för klubben att fortsätta dialogen med tjänstemännen eller i stället påbörja en strukturerad opinionskampanj mot stadens ansvariga politiker för en ny tennishall på Eriksdal.

När det gäller det uppsagda temporära bygglovet går det att göra en ansökan om förlängt tillfälligt bygglov nästa år. Reglerna för att få tidsbegränsade lov har under senare år blivit hårdare. Det krävs en tydlig motivering varför man behöver ett tillfälligt lov som ges med 5 år i taget och i max 15 år totalt, vilket förstås kommer att göra efter årsskiftet.
Om någon av klubbens medlemmar har någon kontakt på SBK får vederbörande gärna höra av sig till mig eller någon i styrelsen.
Jag återkommer förstås med löpande information mot bakgrund av vad som beskrivits ovan.

Anders Öster

Ordförande
Hellas Tennisklubb

Kurres Kanna 2017

64955_308950539158370_1012996120_n

Det har åter blivit dags för vår klassiska handicapturnering Kurres Kanna, som i år går av stapeln lördag 18 november!

Vi startar kl 10.00, och håller på fram tills dess att vinnaren är korad. Det brukar inte bli förrän framåt kl 18-19 på kvällen, så räkna med att det kan bli en lång dag om du vinner några matcher!

Tävlingen spelas med ett handicapsystem där deltagarna tilldelas individuellt anpassade handicap beroende på spelstyrka. Handicapet innebär att spelarna startar varje game med plus eller minusbollar.

Matchlängden beror på deltagarantalet – de senaste åren har vi kört först till 3 eller 4 game med no ad. Alla får spela minst två matcher, då förlorarna i första omgången går in i tröstturneringen Malins Melitta.

Anmälan görs till info@hellastk.se senast onsdag den 15/11. Ange ungefärlig spelstyrka så vi lättare kan sätta rätt handicap – t.ex. vilken grupp du tillhör i gruppspelet eller om du vet någon i klubben som spelar jämnt med dig.

Lottning/ungefärligt spelschema görs torsdag 16/11 och publiceras på hemsidan samt sätts upp på anslagstavlan vid Eriksdal.
Alla medlemmar över 15 år är välkomna att deltaga!

Startavgift: 150 kr
För att minska kontanthanteringen ser vi helst att du betalar din startavgift till vårt pg-konto 559310-8 innan tävlingsdagen. Du kan också swisha till 123 551 69 01. Om du vill betala kontant på plats så uppskattar vi jämna pengar.

Vi har enklare cafeteria öppen under hela dagen!

/Tävlingsledningen