Facebook

Covid-19: Viktigt meddelande från Hellas Tennisklubb

Med anledning av nya lokala allmänna råden från folkhälsomyndigheten vill vi göra er uppmärksamma på följande:

 

  1. Från och med fredag 2020-10-30, tills vidare, vill vi att spelare inte använder omklädningsrummen och duschar, mer än att använda toaletterna för de fall det är nödvändigt
  2. Anläggningen kommer hålla öppet som vanligt, men uppmanar samtliga spelare att nogsamt följa de lokala allmänna råden: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-al…
  3. Självklart gäller fortfarande detsamma som har gällt sedan i våras – tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma vid sjukdom. Dessutom vill vi poängtera att om man känner oro eller osäkerhet kring den rådande situationen uppmanas man att stanna hemma
  4. Klubbens juniorträning kommer fortsätta som vanligt, men vi uppmanar samtliga föräldrar att lämna och hämta sina barn utanför tälten
  5. Vad gäller övriga klubbaktiviteter (gruppspel, tävlingar etc) kommer berörda spelare att kontaktas separat

/Styrelsen i Hellas Tennisklubb & VD för klubbens anläggningar

Comments are closed.