Facebook

Covid-19: Viktigt meddelande från Hellas Tennisklubb

Med anledning av Coronavirusets ökade spridning i Stockholm och myndigheternas skärpta råd har Hellas tagit fram nya riktlinjer för att kunna tillhandahålla möjligheten att spela tennis i en trygg miljö.

Följande uppdaterade riktlinjer gäller från och med att den nya pandemilagen träder i kraft 10 januari. Riktlinjerna gäller tills något nytt kommuniceras.

 

  • Vi vill i synnerhet betona att omklädningsrummen och duscharna inte får användas. Det är endast okej att gå in i klubbhuset för att använda toaletten eller fylla vattenflaskan, i övrigt får bara klubbens personal uppehålla sig där. Maximalt 6 personer får vistas i klubbhuset samtidigt. Vid Hellasgården gäller samma regel, men max 2 pers per omklädningsrum.
  • I det stora tältet (bana 1-2) får max 20 personer vistas samtidigt. I det lilla tältet (bana 3) gäller max 10 personer
  • Endast spelare och tränare får vistas i tälten, inga föräldrar/åskådare
  • Passera genom luftslussarna endast i sällskap med de som ska spela på samma bana
  • För att kunna efterleva dessa regler på bästa sätt ber vi alla spelare att visa hänsyn till varandra, se till att hålla avstånd vid in- och utpassage samt inte uppehålla sig i tälten innan/efter sitt tennispass
  • Tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma vid sjukdom. Dessutom vill vi poängtera att om man känner oro eller osäkerhet kring den rådande situationen uppmanas man att stanna hemma
  • Vi uppmanar samtliga spelare att nogsamt följa aktuella råd från Folkhälsomyndigheten

/Styrelsen i Hellas Tennisklubb & VD för klubbens anläggningar

Comments are closed.